Kilpailutettua työterveyshuoltoa MTK-Satakunnan alueen maatalousyrittäjille ja -yrityksille

MTK-Satakunta on yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Melan kanssa kilpailuttanut työterveyspalvelut alueensa maatalousyrittäjiä ja -yrityksiä varten. Tavoitteena on helpottaa työterveyspalveluiden hankintaa, varmistaa palveluiden asianmukainen hinta-laatu -suhde ja palveluiden hyvä saatavuus koko liiton alueella. Työterveyspalvelujen vertailu ja arviointi tulee ajankohtaiseksi, kun yrittäjä päättää hankkia itselleen palvelut, palkkaa työntekijän, haluaa vaihtaa palvelujen tuottajaa tai palveluntuottaja omalla alueella vaihtuu.

Kilpailutuksen tuloksena MTK-Satakunta on on solminut puitesopimukset Lääkärikeskus Minervan, MediPorin, Pirten ja Terveystalon kanssa.

MTK-Satakunnan alueella toimivat MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät voivat halutessaan järjestää työterveyspalvelut itselleen ja työntekijöilleen puitesopimuksen mukaisesti haluamansa laajuisina ilman erillisiä sopimusneuvotteluja. Työnantajana toimivien on lakisääteisesti järjestettävä työterveyden palvelut lyhytaikaisessakin palkkasuhteessa oleville työntekijöilleen.

Puitesopimuksen hinnat kattavat yleisimmät työterveyden kautta tarjottavat palvelut. Muiden palvelujen osalta noudatetaan palveluntuottajan kulloinkin voimassaolevaa hinnastoa. Liittymissopimusta tehtäessä on tärkeää varmistaa, että sopimus tehdään MTK-Satakunnan solmiman puitesopimuksen mukaisena.

Tutustu palveluntarjoajiin alla olevien artikkeleiden kautta.

Hintavertailuun voit tutustua kirjautumalla tällä sivulla näkyvään "jäsenille" osioon.

Opastusta maatalousalan työterveyshuollosta ja työterveyspalvelujen ostamisesta löytyy tästä linkistä.

Ohje tilapäistyöntekijöiden työterveyden järjestämisestä

Jäsenille

Tutustu työterveyshuollon puitesopimusten hintavertailuun. Käytä MTK:n jäsentunnuksiasi kirjautumiseen. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa, ota yhteyttä oman yhdistyksen sihteeriin tai MTK-Satakunnan toimistoon.