Takaisin Oman työn johtaminen

Artikkeli – Artikkeli

Oman työn johtaminen

01.06.2020

Oman työn johtaminen helpottaa ja selkeyttää töiden tekemistä, auttaa jättämään turhia vaiheita pois ja ohjaa keskittymään olennaiseen. Oman työn johtamista voi opetella ja omia johtamistapojaan pystyy halutessaan muuttamaan ja kehittämään.

 

Olennainen osa oman työn johtamista on itsensä tunteminen sekä työnsä ja työtapojensa tunnistaminen. Tavat ja tottumukset toimintamallina voivat johdattaa hyvään lopputulokseen, mutta työn tekemisessä saattaa olla sellaisia vaiheita, joilla ei ole merkitystä tai jotka voisi ehkä tehdä toisella tavalla ja näin säästää aikaa. Jaa työsuoritteesi niitä tehdessäsi osiin. Tee tavoite, suunnittele, valmistele, ryhdy työhön, vältä turhia keskeytyksiä ja saata työ valmiiksi.

 

Aseta tavoite

 

Työssä tulee aina olla jokin tavoite. Päivän tavoitteena on saada tietyt työt tehtyä. Itselle ja omalle työlle kannattaa asettaa realistisia, tarvittaessa kuitenkin myös kunnianhimoisia tavoitteita. Tavoitteet voi jakaa eri aikajänteelle.


Pitkän tähtäimen tavoitteet ovat ne tavoitteet, jotka saavutat tekemällä valmiiksi useita lyhyen tähtäimen tavoitteita. Pitkän tähtäimen suunnitelma on kuin elefantti, joka tulee syödä pala kerrallaan. Meillä jokaisella on hyvä olla oma elefantti. Pitkän tähtäimen tavoitteen ei missään nimessä tarvitse olla sellainen, joka on jollain tapaa vaikea tai erittäin työläs saavuttaa. Pitkän tähtäimen tavoitteita voi olla esimerkiksi se, että on saanut palaavia asiakkaita tietyn määrän, saavuttaa tietyn tuotos- tai tulotason, jonkin investoinnin loppuunsaattaminen, maatilayrityksen jatkuvuus tms. Pitkän tähtäimen tavoite voi olla 10- vuotis-, 5- vuotis- tai vuositavoite. Pitkän tähtäimen tavoite tulee tarkistaa aika ajoin ja uudistaa tavoitteen määräajan umpeutuessa.


Pitkän tähtäimen tavoitteen saavuttamiseksi tee itsellesi lyhyen tähtäimen tavoitteita. Kuukausi-, viikko-, ja päivätavoitteita. Päivätavoitteet tarkoittavat käytännössä päivän aikana suoritettavia töitä. Tavoitteiden asettaminen voi aluksi tuntua hankalalta ja omia tavoitteita voi olla vaikea nimetä. Kun olet pysähtynyt aluksi miettimään tavoitteita, yksinkertaistuu niiden asettaminen jatkossa.


Yksistään tavoitteiden asettaminen ei sinänsä vielä selkeytä työn tekemistä tai auta keskittymään olennaiseen.  Töiden priorisointi ja oman ajankäytön hallinta auttavat töiden jakautumisessa ja vähentää kuormittavuuden tunnetta.


Priorisoi, eli tunnista välttämättömät, tärkeät, vähemmän tärkeät ja myöhemmin tehtävät työt toisistaan. Kirjoita työt ylös tunnistamisen helpottamiseksi. Töiden tärkeysjärjestyksessä voit käyttää esimerkiksi kirjaimia A-D tai numeroita 1-4. Kun olet saanut työn tehtyä, merkitse se suoritetuksi. Jaa iso työ useampaan osaan, jolloin voit merkitä työn vaiheet tehdyksi, mikäli työn suoritus kestää useampia päiviä.


A: Välttämätön tehdä kyseisenä päivänä
B: Ei pakko tehdä kyseisenä päivänä, mutta viikon aikana
C: Ei pakko tehdä viikon aikana, mutta hyvä kuukauden aikana
D: Tehtävä myöhemmin


Työn priorisointi ei ole heti helppoa. Usein ongelmana on, että A töitä nähdään olevan enemmän, kuin todellisuudessa onkaan. Kun joku työ on A, se tehdään kyseisenä päivänä, työtä ei siis voi siirtää myöhemmäksi. Tässä tarvitaan vahvaa itsensä johtamista. Kykyä ottaa itseään niskasta kiinni ja tehdä. Myöskin B työt ovat sellaisia, että niitä ei voi siirtää enempää kuin muutamia päiviä. Ja mikäli B työ on siirtynyt jo muutaman päivän myöhäisemmäksi, muuttuu se jo kohta A-työksi.

 

Älä ylibuukkaa työpäivääsi


Ole armollinen itsellesi. Valitettavasti vaikka kuinka haluaisimme, emme aina saa aikaiseksi sitä kaikkea, mitä on suunniteltu. Tehtävälistassa tulee huomioida työaika, sillä työt sujuvat tehokkaammin ja turvallisemmin, kun ne tehdään hyvässä vireessä. Jos työlistasi näyttävät toistuvasti siltä, että et ehdi pitämään päivän aikana taukoja tai että työpäivät venyvät kohtuuttoman pitkiksi, on hyvä miettiä apuvoimien palkkaamista.

Työntekijän palkkaamiseen voi miettiä useampia ratkaisuja. Onko tilallasi niin paljon töitä, että se työllistää työntekijän täyspäiväisesti, onko lähistöllä muita tiloja, joiden kanssa voit jakaa työntekijän työpanoksen tai onko mahdollista saada työntekijä, joka työskentelee osa-aikaisesti tai kausiluonteisesti.


Monta työtä, yksi kerrallaan


Kun teet montaa työtä yhtä aikaa, herpaantuu keskittyminen olennaisesta. Kaoottinen tekemättömien töiden tunne lisääntyy, kun jokaista työtä on raapaistu vähän. Keskity ennemmin yhden asian tekemiseen kerrallaan. Saata alkamasi työ haluamaasi pisteeseen ja siirry sitten tekemään seuraavaa työtä. Näin pystyt hallitsemaan montaa työtä kerrallaan.


Tärkeää on myös tunnistaa oma osaaminen. On olemassa töitä, joita emme osaa tehdä tai jotka itse tehtynä vievät moninkertaisen ajan. Kun tunnistat tällaisia töitä omalla maatilalla, mieti mikä on paras ratkaisu työn suorittamiseen. Verkostoituminen voi olla hyvänä apuna tähän. Tiedät jonkun, keneltä voit pyytää apua tai kysyä vinkkiä työn tekemiseksi. Irrallisia kokonaisuuksia voi myös ostaa palveluna, esimerkiksi verkkosivujen tekemisen. Muista myös Neuvo2020-neuvojat.


Meillä jokaisella on myös omat aikavarkaamme. Aikavaras tarkoittaa sellaista toimintaa, joka on meille loppujen lopuksi merkityksetöntä tai tarpeetonta, mutta jonka tekemiseen kulutamme osin myös huomaamatta työaikaa. Ne ovat tekijöitä, jotka häiritsevät suunnitelmallista työntekoa. Tyypillisiä aikavarkaita ovat aikataulun tai suunnitelmallisuuden puute, sosiaalinen media, kännykkä… Aikavarkaiden välttämiseksi on opittava myös sanomaan ”ei”. Kun omia töitä on paljon, on osattava kieltäytyä töistä, jotka kuluttavat aikaa eivätkä edistä omien töiden tekemistä.

Siirry Varavoimaa Farmarille etusivulle