null MTK-Satakunnan antamia lausuntoja

Ajankohtaista

MTK-Satakunnan antamia lausuntoja

1.7.2021

Vesienhoidon ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan suunnitelmat olivat talven ja kevään mittaan kuultavina. Suunnittelu perustuu EU:n vesipuitedirektiiviin ja sen pohjalta laadittuun kansalliseen lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Alun perin direktiivi koski vain vesienhoitoa, mutta myöhemmin mukaan on tullut merenhoito. Tulvariskien hallinnan suunnittelu puolestaan perustuu EU:n tulvadirektiiviin ja kansalliseen lakiin tulvariskien hallinnasta. Satakunnan osalta tulvarikialueeksi on määritelty Kokemäenjoen vesistöalue.

Vesienhoidon tavoitteena EU:ssa on saavuttaa kaikissa jäsenmaissa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Saavutettu vesien tila ei myöskään saa heiketä. Tulvariskien hallinnan tarkoituksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia sekä edistää varautumista tulviin. Lain tarkoituksena on myös sovittaa yhteen tulvariskien hallinta ja vesistöalueen muu hoito.

Vesienhoidon osalta kyseessä oli jo kolmas kuulemiskierros lukuun ottamatta merienhoitoa ja tulvariskien hallinnan osalta toinen kierros. MTK-Satakunta on antanut pyydetyt lausunnot seuraavasti:

Lausunto ehdotuksesta Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosiksi 2022-2027

Lausunto Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta vuosille 2016-2021