Takaisin FARMRes: Maatalousyrityksen johtaminen mielenterveyttä suojaavana tekijänä

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

FARMRes: Maatalousyrityksen johtaminen mielenterveyttä suojaavana tekijänä

28.11.2022

FARMRes- projektilla oli marraskuussa tapaaminen Suomessa. Tapaaminen järjestettiin pääkaupunkiseudulla, johon tuli lumikerros juuri sopivasti tapaamista edeltävänä päivänä. Ensimmäisen päivän saimme olla Melan vieraina. Mela esitteli muun muassa Välitä Viljelijästä- ja työkykyneuvonta -toimintamallejaan sekä Viljelijän työkykymittaria. Päivän aikana kävimme läpi myös kansalliset raportit maatalousyrittäjien mielenterveydestä (Suomi, Irlanti, Espanja, Saksa. Belgian raportti kattoi muun EU-alueen). Listat haasteista olivat erittäin yhteneväisiä riippumatta maasta. Maatalousyrityksen johtamiseen liittyvät tekijät nousivat esiin mielenterveyttä suojaavina tekijöinä.

 

Mitä mielenterveyttä suojaava maatalousyrityksen johtaminen sitten on? Aihe jää usein termin tasolle, jonka vuoksi tässä projektissa avattiin termiä. Kokonaisvaltainen maatalousyrityksen johtamisen hallinta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta – itsensä johtamisesta, työn johtamisesta ja verkostojen johtamisesta.

 

Itsensä johtaminen on itsetuntemusta, osaamista ja sen kehittämistä, oman hyvinvoinnin huomioimista sekä muutoskyvykkyyttä. Itsensä johtamisen tekijät voidaan nähdä yksilön ominaisuuksina, mutta on erittäin tärkeää huomata, että myös itsensä johtaminen on tekijä, jota voi kehittää monella eri tasolla. Osa itsensä johtamisen kehittämistä on esimerkiksi omien ajatuskulkujen kehittäminen. Tunnista omat ajatuskulkusi erittelemällä tapaasi kohdata uusia asioita tai muutoksia: Onko sinulle ominaista havaita uusissa tilanteissa haasteet vai mahdollisuudet, onko ajatuksesi kannustavia ja rohkaisevia vai kielteisiä ja konfliktihakuisia. Ajatuskulkuja miettiessä on hyvä huomata, että asiat ovat harvoin joko tai vaan ne ovat sekä että. Millaisia ovat omat ajatuskulkusi? Entä, kun pysähdyt asian ääreen, voiko asiasta ajatella myös eri tavalla?

 

Työn johtaminen koostuu muun muassa töiden suunnittelusta, tuotannon hallinnasta, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, oikein mitoitetusta työmäärästä sekä talouden- ja riskien hallinnasta. Työn johtamisessa on tärkeää omien rajojen tunnistaminen. Mieti, onko tarpeellista, että hoidat kaikki työnjohtamiseen liittyvät asiat kokonaisuudessaan itse vai voitko saada apua tuotannon kehittämiseen, talouden hallintaan tai työturvallisuuden kehittämiseen jostakin? Työn johtaminen ei tarkoita sitä, että teet kaikki itse vaan sitä, että huolehdit, että nämä asiat ovat hoidossa.

 

Verkostot ovat tekijä, joka osaltaan helpottaa ja mahdollistaa niin itsensä johtamisen kuin työn johtamisen kehittämisen. Verkostojen johtamiseen sisältyy kokonaisvaltaisesti ihmissuhteiden ylläpito sekä tieto siitä, kuka voi auttaa. Verkostojen johtaminen vaatii osaltaan resursseja, mutta toimivat verkostot tuottavat moninkertaisesti takaisin. Verkostojen ylläpitämiseen käytetty aika voi tuntua suurena helpotuksena hetkissä, jolloin mietit, kenelle tästä asiasta voi puhua tai miten asiaa voisi lähteä ratkaisemaan. Jo tieto siitä, että apua on olemassa, on usein helpottava.

 

Kokonaisuuden hallinta muodostuu kaikista edellä mainituista tekijöistä: Itsensä johtamisesta, työn johtamisesta ja verkostojen johtamisesta. Kun kokonaisuus on hallinnassa, on helpompi ymmärtää, millainen maatilayrityksesi on, mitä voit ulkoistaa, kuka voi auttaa, millainen itse olet ja mitä itse haluat.

 

Katso projektin esittelyvideo

Kuuntele FARMRes Podcast maatalousyrittäjien mielenterveyteen liittyen

FARMRes uutiskirje lokakuu 2022

Tutustu projektin verkkosivuihin farmres.eu

Riskien hallintaan tukea Maavarahankkeen materiaaleista

 

Ota yhteyttä aiheeseen liittyen:

Virve Hindström

FARMRes-projekti, MTK-Satakunta

etunimi.sukunimi@mtk.fi