Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla -pilottihanke

Hanke kehittää kiertotalouden opein yhdyskuntarakentamisen pilaantumattomien ylijäämämaa-aines- ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskesivuvirtojen hyötykäyttöä pelto-, talouskeskus- ja tilatieinfran kunnostusinvestoinneissa.

Hankkeen päätavoite on lisätä tietotaitoa ja osaamista pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttömahdollisuuksista, hyötykäyttöä ohjaavasta lainsäädännöstä, ilmoitus- ja lupaprosessien hallinnasta, toimivista hankinta- ja luvituskonsepteista ja hyötykäytöllä saavutettavista kustannus- ja ilmastohyödyistä

Hankeaikana 2.7.2021 – 31.5.2023 järjestetään koulutus- ja kohtaamistilaisuuksia, opintoretkiä/työnäytöksiä, tehdään maa-aines- ja uusiomateriaalikartoituksia, tehdään ilmoitus- ja lupaprosessiselvityksiä 4-5 käytännön demo-hyötykäyttökohteessa ja kehitetään luvitus- ja hankintakonsepteja


Hankkeen päärahoitus: Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.


Hankkeen yksityiset rahoittajat:
MTK ry., INFRA ry., Koneyrittäjät ry.,
HKScan Oyj, JARTTU Oy, JITA Oy, Maanrakennus Mykrä Oy,
West Coast Road Masters Oy ja kolme maa- ja metsätalouden harjoittamista tukevaa säätiötä.

Yhteystiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla -hanke

Reroute Oy
Jenni Nurmi
puh. 040 533 4716
jenni.nurmi( at )reroute.fi

Ok AF-Innova
Harto Ylitalo
puh. 040 317 8134
harto.ylitalo( at )af-innova.fi