/documents/d/mtk-satakunta/3-pilaantumaton_ylijaamamaa-ja-kiviaines-pdf

 

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla -pilottihanke

Hanke kehittää kiertotalouden opein yhdyskuntarakentamisen pilaantumattomien ylijäämämaa-aines- ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskesivuvirtojen hyötykäyttöä pelto-, talouskeskus- ja tilatieinfran kunnostusinvestoinneissa.

Hankkeen päätavoite on lisätä tietotaitoa ja osaamista pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttömahdollisuuksista, hyötykäyttöä ohjaavasta lainsäädännöstä, ilmoitus- ja lupaprosessien hallinnasta, toimivista hankinta- ja luvituskonsepteista ja hyötykäytöllä saavutettavista kustannus- ja ilmastohyödyistä

Hankeaikana 2.7.2021 – 31.5.2023 järjestetään koulutus- ja kohtaamistilaisuuksia, opintoretkiä/työnäytöksiä, tehdään maa-aines- ja uusiomateriaalikartoituksia, tehdään ilmoitus- ja lupaprosessiselvityksiä 4-5 käytännön demo-hyötykäyttökohteessa ja kehitetään luvitus- ja hankintakonsepteja


Hankkeen päärahoitus: Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Hankkeen yksityiset rahoittajat:
MTK ry., INFRA ry., Koneyrittäjät ry.,
HKScan Finland Oy, JARTTU Oy, JITA Oy,  Lassila & Tikanoja teollisuuspalvelut Oy, Maanrakennus Mykrä Oy, Timantti-Nieminen Oy, West Coast Road Masters Oym Esakon Oy, Enermet Oy, Maanrakennuus Jouko Kärkkäinen Oy ja kolme maa- ja metsätalouden harjoittamista tukevaa säätiötä.

 

Tietopaketti:

Tietopaketissa esitetyt casekuvaukset ja prosessikaaviot auttavat hahmottamaan yhdyskuntarakentamisen pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen hyödyntämistä pellonparannuksessa sekä pienimuotoisen betonijätteen sekä pilaantumattoman ylijäämämaa- ja kiviaineksen hyödyntämistä tilainfran rakentamisessa.

Pilaantumattoman ylijäämämaa-aineksen sekä betonijätteen ja pilaantumattoman kiviaineksen hyödyntämisen lupa- ja ilmoituskäytäntöihin liittyy paljon paikkakuntakohtaisia eroja ja alueellisia käytäntöjä. Esitetyt casekuvaukset ja prosessikaaviot kuvaavat Ulvilan,  Kankaanpään ja Rauman kaupunkien ja Säkylän kunnan hyötykäyttökäytänteitä. Lainsäädäntö päivittyy nopeasti, ja uusin tieto on aina lupaviranomaisilla. Lainsäädäntö päivittyy nopeasti, ja uusin tieto on aina lupaviranomaisilla.

Kun hyödyntämismahdollisuus on todettu, ja sen alustavat edellytykset selvitetty hyödyntäjän ja luovuttajan välillä, kannattaa olla heti yhteydessä kunnalliseen ympäristöviranomaiseen, joka antaa tarkemmat ohjeet hyödyntämisen ja hankkeen etenemisen ehdoista.

Tärkeää muistaa, että kunnalliselta ympäristöviranomaiselta tulee olla aina kirjallinen hyödyntämislupa/arvio ennen hyödyntämisen aloittamista.

Yhdyskuntarakentamisen pilaantumaton ylijäämämaa-aineksen hyödyntäminen pellonparannuksessa (Mallit Ulvila ja Kankaanpää)

Pienimuotoinen betonimurske-, betonipesuliete- ja palautebetonijätteen hyödyntäminen tilainfran rakentamisessa (Mallit Ulvila ja Säkylä)

Pilaantumattoman ylijäämämaa- ja kiviaineksen hyödyntäminen tilainfran rakentamisessa (Malli Rauma)

 

​​​​​​

Yhteystiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla -hanke

Reroute Oy
Jenni Nurmi
puh. 040 533 4716
jenni.nurmi( at )reroute.fi
www.reroute.fi

Ok AF-Innova
Harto Ylitalo
puh. 040 317 8134
harto.ylitalo( at )af-innova.fi
www.af-innova.fi

Tapahtumat, esitelmät, tallenteet

Pe 16.6.2023 klo 9.30-11.30
Tietoiksu: Betoniasemien pesuliete- ja palautebetonijätteen hyötykäyttö tilakeskus- ja tilatieinfran kunnostuksissa -ilmoitus- ja lupamenettely ja toimintatavat
Katso ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

Pe 9.12.2022 klo 09-11:30
Tietoisku: Rakennustyömaiden pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten hyötykäyttö valtaojien putkituksissa – toimintatavat ja työkalut
Katso ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

To 9.6.2022 klo 7.00 - 18.15
Opintoretki
Betonimurskeen ja betoniteollisuuden ylitteiden hyödyntäminen
– ilmoitus- ja lupamenettelyt ja käytännön toteutus
Katso ohjelma ja ilmoittautumisohjeet

To 31.3.2022 klo 8.30 - 12.00 Porissa
Kierrätysbetonimurskeen laatuluokat ja käyttökohteet

25.11.2021 / Päivän esitelmät ja talleenteet.
Yhdyskuntarakentamisen pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten hyötykäyttö pellonparannuksissa.

30.11.2021 / Päivän esitelmät ja tallenteet
Kierrätysbetoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttö maa- ja metsätiloilla.