Takaisin MTK:n ja SLC:n lomituskyselyn tulokset: MTK-Satakunnan alueen lomituksilla eroja

Tiedote

MTK:n ja SLC:n lomituskyselyn tulokset: MTK-Satakunnan alueen lomituksilla eroja

13.02.2023

MTK- ja SLC-liittojen tekemässä lomituspalveluiden tyytyväisyyskyselyssä keskimääräinen kouluarvosana oli 7,8. Itse järjestetyn lomituksen arvosana ylsi 8,2:een. Mukana olivat kaikki Manner-Suomen 12 lomituspalveluyksikköä. Näiden välille muodostui melko suuriakin eroja. Kyselyssä kartoitettiin maatalousyrittäjien kokemuksia lomittajien ammattitaidosta, lomitushallinnon palvelusta ja lomituksen saatavuudesta. Kyselyyn vastaaminen koettiin tärkeäksi, sillä siihen saatiin vastaukset 1230:ltä lomituspalveluita käyttävältä maatilalta.

Etenkin kyselyn vapaista kommenteista näkyi lomituspalveluiden suuri tarve ja hyvän työn arvostus. Lomitus on arvokas voimavara, joka mahdollistaa erittäin sitovaa kotieläinten hoitotyötä tekevän yrittäjän vapautumisen tehtävästään edes hetkeksi. Tästä mahdollisuudesta moni halusi lausua kiitoksensa. Toisaalta tähän samaan asiaan liittyi osa kritiikistä. Jos yrittäjä ei voi luottaa lomittajan ammattitaitoon tai hallinnon kykyyn organisoida toimiva lomitus sovittuun aikaan, niin yrittäjä ei voi tai ei uskalla lähteä lomalle.

MTK-Satakunnan alueella toimii kolme lomitusyksikköä, Kankaanpää, Sastamala ja Vehmaa. Valtakunnallisesti parhaan yleisarvosanan saivat Keuruun kaupungin lomituspalvelut, Pedersöre avbytarservice ja Sastamalan kaupungin lomituspalvelut.

MTK-Satakunnan alueen lomitusyksiköissä oli paikoin merkittäviäkin eroja. Suurimmat erot tulivat esiin sijaisavun saamisen nopeudessa ja maksullisen lomituksen saamisessa sovittuna ajankohtana. Myös valtakunnallisesti nämä aiheuttivat suurta hajontaa. Pienimmillään sijaisavun järjestämisen nopeuteen tyytymättömiä oli 6 % ja suurimmillaan 63 %.  

Koska lomittajien ammattitaidon erot koettiin pieneksi, niin kyselyn perusteella erot lomitusyksiköiden välillä muodostuvat etenkin lomituspalveluiden organisoinnin ja saatavuuden sekä muun hallinnon työn onnistumisen kokemuksesta.

Kysely lähetettiin sähköpostitse ja kohdennettiin niille MTK:n ja SLC:n jäsentiloille, joilla on tuotantoeläimiä. Kyselyyn saatiin 1230 vastausta. Lomaoikeutettuja maatiloja oli kyselyn toteutusaikana noin 8060, joten kyselyyn vastasi 15,3 prosenttia kaikista lomaoikeutetuista tiloista.

MTK-Satakunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita jäseniään. Työ tasapuolisten ja laadukkaiden lomituspalveluiden eteen jatkuu. Toivomme, että jäsenistömme on edelleen matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin myös tähän aiheeseen liittyen.

Kyselyn toteutti MTK Häme. Kyselyyn sai vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Katso lyhyt video kyselyn tuloksista MTK-Satakunnan YouTube-kanavalta.

Lisätietoja kaikista MTK- ja SLC-liitoista tai Kari Aikiolta MTK Hämeestä.

Lisätietoja MTK-Satakunnan osalta Virve Hindström, puh. 050 309 0991