Takaisin Kuka hoitaa pankkiasioitasi, jos sairastut vakavasti?

Ajankohtaista

Kuka hoitaa pankkiasioitasi, jos sairastut vakavasti?

06.04.2020

Ennen valtuutuksen tekoa kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin. Eri pankeilla on eri käytäntöjä ja valtakirjapohjia.

  • ​​​​​​Pankkitilin käyttöön voi antaa tilinkäyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset pysyvästi useallekin henkilölle. Jos tilinkäyttöoikeutetulla on oma asiointi samassa pankissa, riittää pelkkä tilinkäyttöoikeuden antaminen, eikä erillisiä verkkopankkitunnuksia tarvita.
  • Toisen henkilön verkkopankkitunnusten käyttäminen ei ole laillista.
  • Ennen valtuutuksen tekoa kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin. Eri pankeilla on eri käytäntöjä ja valtakirjapohjia.
  • Määräaikaisen valtuutuksen voi antaa, jos esimerkiksi on uhkana, että on itse kyvytön hoitamaan pankkiasioita vakavan sairauden vuoksi. Tämä kannattaa tehdä, etenkin jos on ainoa, jolla on tilinkäyttöoikeudet.
  • Toisen henkilön puolesta asiointi edellyttää yksilöityä valtakirjaa, josta tulee yksiselitteisesti ilmetä, mihin tehtäviin valtakirja antaa oikeuden.
  • Valtuutus kannattaa tehdä sähköisesti omien pankkitunnuksien kautta pankin sivuilla, koska paperinen valtakirjaan liittyy riski väärennöksestä. Valtakirjojen käsittely pankissa kestää yleensä muutaman pankkipäivän. Valtuutuksen voi ainakin osaan pankeista tehdä myös puhelimitse, kun puhelun aikana tekee sähköisen pankkitunnistautumisen.
  • Mikäli asiakas ei itse pääse palauttamaan paperista valtakirjaa konttoriin, pankki tekee lisäksi varmistussoiton tai muun vastaavan kontaktoinnin, jolla voidaan varmistaa valtuutuksen oikeellisuus.  Pankeilla voi olla erilaiset valtakirjat sähköiseen ja muuhun pankkiasiointiin.
  • Lähtökohtaisesti verkkopankissa tehtävä sähköinen valtakirja on ensijainen tapa toimia jo pelkästään turvallisuutta ajatellen.

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jolla voi valtuuttaa haluamansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan joko pysyvästi tai pidemmäksi aikaa. Valtakirjassa määritellään asiat, jotka valtuutus kattaa, esimerkiksi maatilan hoitoon, omaan hoitoon ja/tai talouteen liittyviä asioita. Sen laatimisessa kannattaa käyttää kokeneiden juristien apua, etenkin jos on kyseessä myös maatilan toiminta. Edunvalvontavaltuutusta kannattaa säilyttää sellaisessa paikassa, josta sen on varmuudella löydettävissä, kun tarve sen vahvistamiselle ilmenee. 
Siinä tilanteessa, kun edunvalvontavaltuutuksen laatija tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan, valtuutettu pyytää Digi- ja väestötietovirastoa (vanhalta nimeltään maistraatti) vahvistamaan edunvalvontavaltuutuksen.  Lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto valtuuttajan kyvyttömyydestä huolehtia asioistaan. Valtuutus tulee voimaan, kun Digi- ja väestötietovirasto sen vahvistaa, mihin kannattaa varata aikaa vähintään kuukauden.