null Kiertotalouden mahdollisuudet -pilottihanke

Artikkeli – Hanke

Kiertotalouden mahdollisuudet -pilottihanke

22.9.2021

Toteuttajat Ok AF-Innova, MTK-Satakunta ry., Reroute Oy.

Hankkeessa tehdään tutuksi ja kehitetään yhdyskuntarakentamisen pilaantumattomien ylijäämämaa-aines- ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskesivuvirtojen hyötykäyttöä pelto-, talouskeskus- ja tilatieinfran kunnostusinvestoinneissa.

Peltoinfran parantamisen yksi ongelma on, että peltolohkojen yhdistämisessä tarvittavia maa-aineksia ei löydy riittävästi omalta tilalta. Monilla maatiloilla on tuotantopihoja, konekenttiä ja tilateitä, jotka kaipaavat päivätystä sekä mitoituksen että kantavuuden osalta, mutta luonnonkivimurskeen korkeat hinnat hidastavat kunnostukseen ryhtymistä.

Kiertotalous voi toimia osaratkaisuna ja parantaa tilan kustannustehokkuutta, kestävyyttä ja tuottavuutta esim. valtaojien täyttö- ja putkitusinvestoinneissa, konekenttien, tuotantopihojen ja pelto- ja metsäteiden uudis- tai korjausrakentamisessa.

Hankkeessa jaetaan tietoa ja osaamista pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttömahdollisuuksista, hyötykäyttöä ohjaavasta lainsäädännöstä, ilmoitus- ja lupaprosessien hallinnasta, toimivista hankinta- ja luvituskonsepteista ja hyötykäytöllä saavutettavista kustannus- ja ilmastohyödyistä

Hankkeessa lisätään vuoropuhelua viljelijöiden, koneurakoitsijoiden, kuntien, ELY-keskuksen ja kiertotalousyritysten välillä toimivien, läpinäkyvien ja kustannustehokkaiden hankinta- ja luvituskonseptien kehittymiseksi sekä hyötykäytön kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantamiseksi. Hanke järjestää koulutusta, opintoretkiä/työnäytöksiä ja tekee maa-aines- ja uusiomateriaalikartoituksia ja 4-5 ilmoitus- ja lupaprosessiselvitystä erityyppisissä käytännön demokohteissa.

Hankkeen päärahoitus: Satakunnan ELY-keskus / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Yhteistyökumppanit: MTK-Satakunta, ProAgria Länsi-Suomi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry., Infra ry., Koneyrittäjät ry., Jita Oy, Maanrakennus Mykrä Oy, Jarttu Oy, West Coast Road Masters Oy.

 

Harto Ylitalo / AFInnova / 041 317 8134

Jenni Nurmi / Reroute Oy / 040 5334716