Takaisin Itsensä tunteminen

Artikkeli – Artikkeli

Itsensä tunteminen

15.12.2019

Kuka minä olen? Millainen minä olen? Miksi olen tämänlainen kuin olen? Millaiseksi haluan tulla? Mikä minua estää tulemasta sellaiseksi kun haluan? Mitä tavoittelen? Itsetuntemusta voi oppia siinä, missä muitakin taitoja.

Itsetuntemusta harjoitellessa voidaan miettiä nykyhetkeä, tulevaisuutta ja/tai menneisyyttä. Asioita, joita olen ollut, jotka ovat johtaneet siihen millainen olen tai asioita, jollaiseksi haluan tulla. Kun tutustut itseesi, voit pohtia esimerkiksi omia vahvuuksiasi, haasteita ja tavoitteita. Kun teet tavoitteidesi mukaisia päätöksiä päivittäin, elät elämää, joka sopii parhaiten juuri sinulle. Itsetuntemukseen voit tutustua muuna muassa mielenterveysseuran sivuilla.

Itsensä tunteminen muodostuu osin menneisyytemme tunnistamisesta; niiden asioiden tunnistamisesta, jotka ovat muokanneet meistä meitä. Itsensä tunteminen voidaan aloittaa esimerkiksi miettimällä asioita lapsuuden kehityshistoriasta alkaen. Yhdessä tehtynä tämä saattaa myös auttaa ymmärtämään kumppania paremmin. Itsensä tuntemiseksi kysymyksiä löytyy esimerkiksi väestöliiton sivuilta.

Hyvä itsetunto pohjautuu hyvään itsetuntemukseen. Millaisia ajatuksia sinulla on itsestäsi? Pyri muuttamaan tarvittaessa ajatukset itsestäsi positiivisiksi. Osaan, riitän, pystyn, saavutan. On taitoa luopua täydellisyydestä. Se että tekee parhaansa, riittää. Salli itsesi olla haavoittuva.

Itsemyötätunto on myös tärkeää.  On tyypillistä miettiä, mitä olen tehnyt väärin tai miksi juuri minulle kävi näin. Itsekritiikki on osa itsensä kehittämistä, mutta itselleen tulee olla myös myötätuntoinen. Anna itsellesi ymmärrystä, lohdutusta ja lupa olla sellainen kuin olet.

 

Harjoituksia itsetietoisuuden lisäämiseksi

 

Itsetietoisuutta voi lisätä miettimällä, kuka minä olen (mielenihmeet.fi). Kirjoita paperille ylös siitä, kuka olet. Joskus tyhjää paperia katsoessa tuntuu, että ei tule mieleen mitään, mitä kirjoittaisi. Voit käyttää esimerkiksi tunnesanoja tai sanoja, jotka kuvaavat erilaisia ominaisuuksiasi. Kirjoita toiselle paperille millaiseksi haluat tulla. Kolmannelle paperille kirjoita, miten aiot saavuttaa tavoitteesi. Pyydä palautetta luotettavilta ihmisiltä sen suhteen, millainen heidän mielestään olet ja millaisena sinut nähdään yleisesti. Vältä silti määrittelemästä itseäsi toisten kautta. Voit olla myös eri mieltä siitä, oletko sellainen, millaiseksi toiset sinua kuvailevat.

Elämäsi aikajanalla kokoat yhteen näkymään menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Piirrä viiva vaakatasoon, viiva edustaa elämääsi. Piirrä keskipiste, joka edustaa nykyhetkeä. Lisää janalle erilaisia tilanteita ja kokemuksia, jotka ovat olleet merkityksellisiä menneisyydessäsi. Tämä auttaa tulemaan tietoiseksi niistä asioista, joita pidät olennaisena elämäsi kannalta. Seuraavaksi täytä se osa janasta, joka koskee tulevaisuutta. Mieti siihen lähiajan tavoitteita sekä etäisempiä tavoitteita. Mitä haluat saavuttaa tai millaiseksi haluat tulla. Kun aikajana on valmis, tutustu siihen. Mieti, mitä olet kokenut ja kuinka aiot saavuttaa tavoitteesi ja päämääräsi, jotka olet itsellesi asettanut.

Tunnepäiväkirjan avulla tulet tietoisemmaksi päivittäisistä tunteistasi. Kun kuuntelet tunteitasi, voit päätellä paljon itsestäsi, muista ihmisistä ja erilaisista tilanteista. Tunnepäiväkirja helpottaa itsetietoisuuden saavuttamista. Kun tunnistat tunteita, jotka toistuvat päivittäisessä elämässäsi usein, pystyt ymmärtämään paremmin ja syvemmin itsesi millä tahansa haluamallasi elämän osa-alueella. Erilaisia tunteita voi olla joskus hankala nimetä, tällöin voit käyttää apuna esimerkiksi tunnekarttaa.

Siirry Varavoimaa Farmarille etusivulle