null Huittinen-Forssa 400+110 kV voimajohtohankkeen YVA-menettely, arviointiselostus nähtävillä

Ajankohtaista

Huittinen-Forssa 400+110 kV voimajohtohankkeen YVA-menettely, arviointiselostus nähtävillä

15.5.2020

Huittinen-Forssa 400+110 kV voimajohtohankkeen YVA-menettely on jatkunut selostusvaiheeseen ja viime vuoden puolella arviointiohjelmasta saatua palautetta on siinä huomioitu.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on asettanut arviointiselostuksen nähtäville 27.4.2020–26.6.2020. Asiakirjat löytyvät VARELY:n sivuilta www.ymparisto.fi/huittinenforssavoimajohtoYVA (huomatkaa, että viime syksyn asiakirjat ovat ensin ja selostukseen liittyvät siinä alapuolella) . Myös Fingridin sivujen kautta löytyvät samat asiakirjat ja sieltäkin voi antaa suoraan palautetta https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/huittinen-forssa/. Lisäksi maanomistajille on tuttuun tapaan lähetty suoraan postia ja lehdissä on ollut kuulutukset. Kunnista löytyvät paperiversiot.

Fingrid järjestää sähköisen kaikille avoimen yleisötilaisuuden maanantaina 18.5. klo 18. Linkki löytyy sekä Fingridin että VARELY:n sivuilta. Tilaisuudesta tehdään tallenne ja se tulee ko.sivuille nähtäväksi. Kysymyksiä voi kirjoittaa tilaisuuden aikana tai jo ennen tilaisuutta saman linkin kautta. Kysymykset näkyvät vain tilaisuuden järjestäjille ja niihin vastataan esitysten jälkeen.

Huittisissa on tapahtunut arviointiohjelmaan nähden muutos, sillä paikalliset maanomistajat ehdottivat uutta reittivaihtoehtoa. Huittisten sähköaseman läheisyydessä uusi 400 kilovoltin voimajohto sijoittuu joko nykyisten 400 kilovoltin voimajohtojen eteläpuolelle ja nykyinen 110 kilovoltin voimajohto Kolsi-Forssa jää omaan maastokäytäväänsä tai vaihtoehtoisesti uusi 400 kilovoltin johto sijoittuu Huittisten sähköasemalta omassa uudessa maastokäytävässä itään nykyiselle Kolsi-Forssa 110 kilovoltin voimajohdolle Korvenkylän kohdalla. Itäinen vaihtoehto on maanomistajien ehdottama.

Maanomistajat pystyvät vaikuttamaan prosessiin vielä YVA:n jälkeenkin pylväspaikkoja valittaessa. Fingrid on laatinut erillisen ohjeen maanomistajien vaikutusmahdollisuuksista. Ohje löytyy myös YVA-selostuksesta.