null Antero Kaappa ehdolla MTK:n johtokuntaan

Ajankohtaista

Antero Kaappa ehdolla MTK:n johtokuntaan

14.10.2020

MTK-Satakunta tarjoaa jälleen parastaan keskusliiton johtokuntaan. Sen ehdokkaana on 57-vuotias agrologi, maanviljelijä ja naudanlihantuottaja Antero Kaappa Kankaanpäästä. Anteron luottamustehtävät MTK:ssa ruohonjuuritasolta keskusliittoon asti eivät ole tulleet sattumalta. Luottamuksen perustana on Anteron rakentava ja lämmin persoona yhdessä laajan asiantuntemuksen ja määrätietoisen asianhoidon kanssa. Hänellä on pitkä kokemus maaseudun kehittämistyöstä, ja hän toimi parin vuoden ajan oman työn ohella myös osa-aikaisena hanketyöntekijänä MTK-Satakunnan ”Varavoimaa Farmarille muutoksiin” -hankkeessa.

  • Antero on osallistuva asiantuntija, jolla työnsä kautta on vankka kokemus erilaisista tuotantosuunnista, metsäasioista ja tilojen taloudesta. Hänellä on laajat vuorovaikutustaidot, halu auttaa viljelijöitä ja taito myös kuunnella! Mieleeni on jäänyt myös se lämpö, jolla Antero puhuu lihanaudoistaan kuin perheenjäsenistä ”sonnipoikina”, kertoo MTK-Satakunnan puheenjohtaja Ilkka Markkula.
  • Anteron huumorintaju on myös kokoava voima, hän lisää. 

Vahva talouden tuntija

Talousasiat ovat yksi Anteron vahvuudesta. Oman pienyrityksen kautta hän on vuosia tehnyt maatilojen kirjanpitoja ja avustanut EU-tukihakemusten teossa.

MTK:n valtuuskunnan jäsenenä ja pitkään MTK:n nautaverkostossa toimineena Antero on paneutunut myös ilmastonmuutoskysymyksiin. MTK-Satakunnan toiminnanjohtaja Anna-Kaisa Jaakkola toteaakin, että esiintymiskykyinen, asiantunteva ja vakuuttava Antero tulee mieleen aina ensimmäisenä, kun media toivoo haastateltavaa mitä erilaisempiin ajankohtaisiin, vaikeisiinkin asioihin.

  • Anterolla on luontainen kyky jäsennellä asiat, erottaa pienet ja isot asiat. Hän osaa esittää asiat niin, että ”tavallinen ihminenkin” ne ymmärtää. Anterossa yhdistyy harvinaisella tavalla lempeys ja lujuus, Anna-Kaisa Jaakkola toteaa.

MTK-Satakunnan johtokunta seisoo yksimielisesti Anteron takana. Ehdokas itse harkitsi ehdokkuuttaan oman perhetilanteensa ja ajanhallintansa kannalta, ennen kuin antoi suostumuksensa. Hänen perheeseensä kuluu vaimo ja kolme täysi-ikäistä lasta.

”Olen valmis taistelemaan”

Antero Kaappa arvostaa maanviljelijän ammatin korkealle ja on valmis taistelemaan yhä kovemmin maaseudun puolesta. Paljon on tehtävää, vaikka monessa asiassa MTK on onnistunutkin.

  • Esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten yhdistyminen tiiviimmin järjestöön on kasvattanut MTK:n painoarvoa. Samoin MTK-liittojen alulle laittamat hyvinvointihankkeet ovat olleet tärkeitä, muistuttaa Antero.

MTK-Satakunnan Varavoimaa Farmarille muutoksiin -hankkeessa hän pääsi katselemaan maatalouden murrosta erityisen tiiviisti viljelijöiden kanssa.

  • Meidän jokaisen viljelijän tulisi kiinnittää yhä enemmän huomioita talousasioihin, esimerkiksi käyttökatteeseen ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Myös omaan jaksamiseemme ja muutoksen hallintaan tulisi panostaa enemmän. On myös huolehdittava siitä, että tuotantoaan laajentavat yrittäjät hallitsevat sen mukanaan tuomat riskit. Usein isoja yksiköitä pyörittävät viljelijät tekevät töitä kohtuuttomuuden rajoilla. Myös tuotannosta luopuvien viljelijöiden ja metsänomistajien panos suomalaiseen yhteiskuntaan ja alkutuotantoon on ollut erittäin tärkeää ja arvokasta, Antero huomauttaa.

Hiilensidonnasta saatava korvaus

Kiihtyvä ilmastonmuutos on tosiasia. Järjestön ja viljelijöiden itsensä kannattaa toistuvasti tuoda esiin sitä faktaa, että maa- ja metsätalous ovat elinkeinoja, jotka sitovat hiilidioksidia ilmakehästä.

  • Meidän tulee huolehtia myös siitä, että hiilensidontaa ei pidetä itsestäänselvyytenä, vaan toimenpiteistä tulee saada reilu korvaus. Toki myös alkutuotannon päästöihin on paljon tehtävissä, ja mielestäni MTK:n ilmasto-ohjelmassa kiinnitetäänkin huomiota oleellisiin asioihin, Antero toteaa.
  • Me kaikki haluamme, että meitä kohdellaan reilusti ja oikeudenmukaisesti, hän jatkaa.

MTK ja viljelijät ovat jo pitkään vaatineet myös hallinnollisen taakan ja tiukkojen valvontojen keventämistä maataloudessa.

  • On tärkeää, että tulevalla ohjelmakaudella pystyttäisiin lieventämään ohjeistusta. Tarvitaan yhä enemmän kansallista itsekkyyttä puolustamaan meidän ainutlaatuista pohjoista maaseutuamme, Antero painottaa.

Teksti: Marjaana Perttula/MTK-Satakunta

Anteron luottamustehtäviä järjestössä:

MTK:n Kankaanpään yhdistyksen sihteeri 1999-2005 ja pj vuodesta 2006 alkaen
MTK:n valtuuskunnan jäsen vuodesta 2015

MTK:n nautajaoston ja -verkoston vpj 2005-2018
MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunnassa 2004-2017
MTK-Satakunnan johtokunnan jäsen 2011-2016
Mhy Pohjois-Satakunnan hallituksen vpj 2001-2006 ja valtuustossa 2007-2008
Mhy Karhun valtuustossa 2008-2016