null MTK-Satakunnan tietoiskut ja niiden materiaalit viljasta sekä valkuais- ja öljykasveista

Ajankohtaista

MTK-Satakunnan tietoiskut ja niiden materiaalit viljasta sekä valkuais- ja öljykasveista

13.11.2020

MTK-Satakunta järjestää teams-tietoiskut viljasta sekä valkuais- ja öljykasveista. 

Satokausi 2020 alkaa olla takanapäin ja olemme jälleen yhden kasvukauden kokemuksia rikkaampia. Seuraava viljelykausi on kuitenkin nurkan takana ja on aika hioa tulevan kevään viljelysuunnitelmia.
Tätä ajatellen MTK-Satakunta järjesti teams-tietoiskut viljasta sekä valkuais- ja öljykasveista.
 
Valkuais- ja öljykasvien merkeissä vietettiin iltaa 7.12.2020 klo 18.00 – 20.00.

Tietoiskun materiaalit löydät tekstin lopusta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa MTK-Satakunnan youtube-kanavalta.  https://www.youtube.com/watch?v=a8QNXyuR1wk

Toisena maanantaina paneuduttiin öljy- ja valkuaiskasvien tuotantoon monelta kantilta. Valkuaiskasvien viljely ja kotimaisen kasvisvalkuaisen tuotanto ovat olleet nosteessa, mutta öljykasvien viljely on parina viime vuotena romahtanut. Kuulimme aluksi molempien kasviryhmien kuluvan vuoden viljelykokemuksista valkuaiskasveihin paneutuvan Hukka-hankkeen ja valtakunnallisen Rypsi Rapsi 2025 -hankkeen keräämien tietojen pohjalta. Kuten arvata saattaa. kokemukset olivat varsin vaihtelevia, kuten muillakin kasveilla erikoisen kasvukauden jäljiltä.

Kannattavuuskehityksestä kuulimme mielenkiintoisia tietoja mm. vertailtaessa kevätrypsin ja kevätrapsin tietoja tai esillä olleiden kasvien kannattavuutta suhteessa viljaan.

Paneuduimme kevään 2021 suunnitteluun, sopimustoimintaan ja tarvikeuutuuksiin.

Käytännön viljelijöiden puheenvuorot ovat aina mielenkiintoisia. Risto Tupin vinkit onnistuneeseen syysöljykasvien viljelyyn oli hyvin antoisa.

Suomen Viljavan Kokemäen yksikössä on aloitettu härkäpavun jalostus elintarviketeollisuuden käyttöön ja sille toivomme suotuisia kasvunäkymiä.

Kaiken kaikkiaan valkuais- ja öljykasveille olisi markkinoita ja lisätuotannon tarvetta. Niiden viljelyala on myös poissa viljantuotannosta. Jos viljan markkinat ovat heikot, kannattaa etsiä muita vaihtoehtoja. Meidän pitää löytää keinot siihen, miten saamme erityisesti öljykasvien viljelyn uuteen kukoistukseen sekä kiinnostuksen valkuaiskasveihin pidettyä yllä ja molempien viljelyriskejä pienemmiksi. Pellon hyvä kasvukunto, vesitalous, kuivuuden kestävyys ja viljelijöiden osaaminen ovat lähtökohtia hyvälle onnistumiselle vaihtelevissa sääoloissa. Kannattaa tutustua oheisiin esityksiin tai katsoa tallenne.

Valkuais- ja öljykasvi infon 7.12.2020 materiaalit:

Valkuais- ja öljykasvien viljelykokemuksia / Saarinen
Valkuais- ja öljykasvien kannattavuuskehitys / Peltonen
Öljykasvien sopimusviljelijäksi / Heinonen
Uutta viljelyyn / Nummela
Vinkit onnistuneeseen syysöljykasvien viljelyyn / Tupi
Härkäpavusta kasviproteiiniksi / Kahilakoski

 

Vilja oli aiheena myöhäisiltapäivässä maanantaina 30.11.2020 klo 15.30 –  17.30.
Tietoiskun materiaalit löydät tekstiosan lopusta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa MTK-Satakunnan youtube-kanavalta.  https://www.youtube.com/watch?v=v_Ngrfy2_qY 

Parituntinen vilja-info hujahti nopeasti mielenkiintoisten alustusten ja vilkkaan viestittelyn sekä keskustelun parissa. Viljamarkkinaan ja viljan hintaan Suomessa vaikuttavat jatkuvasti ylisuuret varastot satovuosien vaihteessa (ks.viljatase). Meillä tuotetaan viljaa yli kotimaan kulutuksen ja sen vuoksi viennillä on suuri vaikutus hinta- ja markkinatilanteeseen. Helpoimmat viljat viennin ja monikäyttöisyyden kannalta ovat kaura ja vehnä. Totesimme, että netistä löytyy paljon vilja-aiheista tietoa esim. MTK:n, VYR:n ja Ruokaviraston sekä kansainvälisten viljasivustojen kautta. MTK:n ja SLC:n yhdessä lanseeraama sähköinen kauppapaikka Viljatori on kokeilemisen arvoinen kanava sekä viljaliikkeiden kanssa että tilojen välillä käytävään viljakauppaan.

MTK:n peltokasvivaliokunnan puheenjohtaja Esa Similän esityksestä huomasi, että meillä on loppumaton lista asioita valvottavana ja hoidettavana EU:sta paikallistasolle asti. Parhaillaan on työn alla MTK:n peltokasvistrategia vuosille 2020 – 2040. Se on tärkeä suunnitelma siitä, mihin meidän pitäisi yhdessä pyrkiä markkinatilanteen kohentamiseksi. Maatalouteen kohdistuu myös sekä EU:n taholta että kotimaasta ilmastonmuutokseen, monimuotoisuuteen, vesiensuojeluun ym. liittyviä tarpeita ja paineita, joita on yhteensovitettava ja joiden kanssa on tasapainoiltava.

Monessa kohdin nousi esille myös viljelijöiden oma vastuu seurata markkinoita ja tehdä sopimuksia tuottamalleen sadolle. Rukiin hinnan romahdus on yksi esimerkki harkitsemattomasta viljelyalan lisäämisestä. Viljelyä on tarve kohdentaa niille kasveille, joista markkinoilla on kysyntää. Meillä on Satakunnassa mahdollisuus lähes kaikkien Suomessa viljeltävien kasvien tuottamiseen, koska jalostavaa teollisuutta on lähellä, joten käytetään tätä mahdollisuutta hyväksemme. Erityisesti valkuais- ja öljykasvipuolella on kotimaisen tuotannon lisäämistarvetta. Näistä kasveista puhummekin toisessa teamsissä 7.12.

Vilja-tietoiskun 30.11.2020 materiaalit:
Viljatasearvio

Viljasadon määrä ja laatu
Viljatori - Helppoa viljakauppaa
Viljamaanantai
Farmers Grain Export