null Korona ja maatilan työjärjestelyt

Ajankohtaista

Korona ja maatilan työjärjestelyt

26.3.2020

Koronavirus tulee olemaan läsnä alkavan kasvukauden aikana. Tässä listauksessa tuodaan esiin muutamia sellaisia seikkoja, jotka olisi hyvä suunnitella tilan työjärjestyksessä, jotta koronavirustartunnan riski minimioidaan.  Näiden toimien tarkoituksena on pyrkiä välttämään tilannetta, jossa koko työvoima altistuu samalla kerralla virustartunnalle.

Tartuntojen ennaltaehkäisyn pääkeinot ovat lähikontaktien välttäminen ja huolellinen käsien saippuapesu.

 • Työnantajan on varmistettava, että työntekijät ymmärtävät vastuunsa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Etenkin, mikäli työntekijöitä saapuu ulkomailta, on informaatio viruksesta voinut olla erilaista.

 

 • Mahdollisten ulkomailta tulevien työntekijöiden karanteeniajoista ei tule joustaa. Suunniteltava on, missä työntekijät ovat karanteenissa ennen työskentelyn aloittamista, kuka vastaa karanteeninajan kustannuksista ja maksetaanko työntekijöille työtä edeltävältä kahden viikon karanteeniajalta palkkaa. Karanteenissa olevan ei tule olla tekemisissä muiden työntekijöiden kanssa, jotta mahdolliset altistujat minimoidaan.

 

 • Ilmapiiri pitää luoda sellaiseksi, että mahdollisista oireista ilmoitetaan. Työ voi olla tekijälleen niin arvokasta, että oireita ei pidetä merkittävänä tai pahimmassa tapauksessa salataan. Tilalla voidaan harkita, onko tarpeellista systemaattisesti testata työntekijät koronaviruksen osalta karanteeniajan loppupuolella. Tulee kuitenkin tiedostaa, että yhtä lailla koronatartunta saattaa kulkeutua oireettomalta Suomessa oleskelleelta. Tämän vuoksi huolellinen työjärjestelyiden suunnittelu on tärkeää.

 

 • Työntekijöille on annettava selkeät ohjeet käsihygieniaan, yskimiseen ja sairauspoissaoloihin. Työntekijöitä on hyvä muistuttaa, että omien kasvojen koskettamista tulee välttää, jotta mahdollinen virus ei pääse ympäristöstä silmiin, nenään tai suun limakalvoille.

 

 • Erilaisilla työjärjestelyillä on varmistettava, että lähikontakteja voidaan välttää ja työtä voidaan tehdä yksin tai mahdollisimman pienissä ryhmissä. Koronavirus tarttuu pisaratartuntana. Riittävänä suojautumisena voidaan pitää, jos työntekijät ovat aina 1-2 metrin etäisyydellä toisistaan, sekä pääsevät pesemään kätensä saippualla usein.

 

 • Työntekijöiden perehdytys on hyvä miettiä etukäteen. Onko mahdollista olla esimerkiksi kasvihuone tai sektorivastaavat, jotka huolehtivat perehdytyksestä. Tärkeää on alusta asti välttää tilanteita, joissa kaikki työntekijät ovat keskenään tekemisissä.

 

 • Tauot voidaan jaksottaa, jotta tilat riittävät turvaetäisyyden säilyttämiseen. Ruokahuollossa on hyvä miettiä esimerkiksi ottimet – mieluiten ruoalle oltava jakaja. Ruuan ottaminen samoilla ottimilla lisää riskiä. Ottimet tulee ainakin vaihtaa esimerkiksi eri taukoryhmien välissä. Taukoryhmät ovat samat kuin keskenään työskentelevät.

 

 • Siivousohjeet voimassa olevien suositusten perusteella. Huomioitavaa on myös, miten siistijä itse voi suojautua tiloja siivotessaan. Ohjeistus https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohjesiivoukseen. Tämän hetken tutkimuksen perusteella virus elää esim. pahvilla 1 vrk ja ruostumattomilla pinnoilla & muovin päällä 3 vrk, myös sisäilmassa, mutta siitä tutkimustulokset ovat vielä monen kirjavia kauanko ja millainen altistusaika on riittävä. Lisää tutkimustuloksia aiheesta on lupailtu julkaistavaksi muutaman viikon sisällä.

 

 • Pinnoilta saatuja tartuntoja ei ole pystytty todentamaan, mutta koronavirukseen liittyy jo sellaisia tartuntoja, joiden ketjua ei ole pystytty jäljittämään. Pintojen kautta tulevien mahdollisten tartuntojen vuoksi työtehtävissä olisi hyvä pitää hanskat kädessä. Lisäksi mahdollisimman vähän työvälineiden liikuttelua (etenkin, jos työvälineitä käsitellään paljain käsin).

 

 • Suu- nenäsuojus saattaa suojata ympäristöä saamasta tartuntaa, jos tartunnan saaneella on suojain käytössä. Toisaalta suu- nenäsuoja saattaa suojata koronavirukselta muutenkin, sillä suojain estää suoraa ihokosketusta kasvoalueelle, jolloin virukselle altistuminen vähenee. Suu-nenäsuojaimen käyttöä voi harkita tilanteissa, jolloin työtehtävät eivät mahdollista turvaetäisyyden pitämistä.

 

 • Tiloilla on varauduttava normaalia korkeampiin sairaspoissaoloihin ja karanteeniin. Suunnitella, kuinka eri tilanteissa toimitaan.

 

Työterveyslaitoksen ja muiden viranomaisten verkkosivuilta löytyy ajantasaiset suositukset aiheeseen liittyen. Suurin osa koronavirukseen liittyvistä tartunnan ehkäisykeinoista liittyy lähikontaktien välttämiseen, joten asian vastuullinen huomioiminen ei vaadi suuria taloudellisia panostuksia. Ennaltaehkäisevien toimien huomioiminen voi maksaa itsensä takaisin suurin verroin. 

 

Jos jokin asia mietityttää, voit olla yhteydessä aiheeseen liittyen Varavoimaa Farmarille muutoksiin -palveluun. VF toiminnassa tilakäynnit olemme korvanneet muilla välineillä, muun muassa videotapaamisilla, puhelinkeskusteluilla ja sähköpostiviesteillä, muuten kaikki toiminnat ovat entisellään. Pidetään yhteyttä!