Takaisin Kiertotalouden monipuoliset mahdollisuudet

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

Kiertotalouden monipuoliset mahdollisuudet

16.06.2023

Kiertotalous tarkoittaa, että tuotteita ei tuoteta jatkuvasti uusia vaan talouskasvu perustuu olemassa olevien tuotteiden ja materiaalien tehokkaaseen ja mahdollisimman pitkäikäiseen käyttöön. Lopputuloksena uusia tuotteita tarvitaan vähemmän, joka puolestaan säästää luonnon resursseja. Kiertotalouden toteutuessa talouskasvu saadaan irtikytkettyä luonnonvarojen kulutuksesta. Kiertotaloudessa talouskasvu pohjautuu esimerkiksi erilaisten palveluiden ja alustojen tuottamiseen tuotteiden ja materiaalien käyttöiän lisäämiseksi. Kiertotaloustoimet nivoutuvat usein yhteen ilmastonmuutosta ehkäisevien toimien ja luonnon monimuotoisuutta tukevien toimien kanssa.

Maataloudessa ehkä helpoiten miellettävä kiertotalousratkaisu on ravinnekierto. Tätä toteutetaan tälläkin hetkellä jokaisella maatilalla jollakin tavalla. Ravinnekierron osalta kiertotaloudessa kiinnitetään huomiota erityisesti toimiin, joilla olemassa olevat potentiaaliset ravinteet saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Yhtenä välineenä tähän toimii esimerkiksi biokaasulaitokset, jolloin ravinteiden kierrätyksen tehostamisen lisäksi saadaan laitoksesta riippuen lämpöä ja/tai sähköä. Biokaasulaitos ei kuitenkaan ole ainoa kiertotalousratkaisu. On olemassa muitakin maatiloille sopivia kiertotaloutta tukevia toimia, sellaisia, jotka eivät vaadi suuria investointeja.

Kiertotalous on erityisesti paikallista toimintaa – tuotteet jatkavat kiertoa lähiympäristössä. Kiertotalousratkaisut tuottavat toimiessaan usein myös synergiaetua. Kartoita lähiympäristön toimijoita ja avaa keskusteluja siitä, miten voisitte hyötyä toistenne tuomista mahdollisuuksista. Kiertotaloudessa tavoitellaan, että jätettä ei synny. Toisin sanoen, mikä osa jää toisella yrityksellä hyödyntämättä, voi olla toisen yrityksen käyttömateriaalia. Yksi kiertotalousmahdollisuus on maatilojen ja maatilojen läheisyydessä toimivien yritysten yhteistyö ja jakaminen. Jakamistalous on kiertotaloutta. Alla olevassa kuvassa on kuvattuna kiertotalouden viisi liiketoimintamallia.


 

Tuleeko kiertotalousratkaisujen olla maaseudulla vai keskittyä suuriin yksiköihin osin myös kauaksi maaseutualueista? Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta. Suuretkaan kiertotalousratkaisut eivät tarvitse toteutuakseen suuria asukasmääriä, tästä hyvänä esimerkkinä Kirkkokallion kiertotalousratkaisu Honkajoella. Kaikkineen kiertotalousratkaisuiden avain on avoin keskustelu ja toimijoiden kesken yhteistä hyötyä tuottavien ratkaisuiden löytäminen. Kiertotalousratkaisuiden pohtimiseksi tarvitsee ehkä rikkoa aiempia kaavoja ja toimintatapoja. Ilmapiiri on otollinen erilaisille ratkaisuille ja on tärkeää, että maatalous pysyy osana erilaisia kiertotalousryhmittymiä. Parasta on olla osana ratkaisua.

Erilaisia kiertotaloustoimia on esimerkiksi:

  • Palkokasvien käytön lisääminen viljelykierrossa
  • Alus- ja kerääjäkasvien viljely
  • Uudistavan viljelyn toimenpiteet (regeneratiivinen viljely)
  • Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen lannoitteena (tutustu esim. Soilfood)
  • Elintarviketuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen joko elintarvikkeeksi, rehuksi tai energiaksi
  • Yhteiskoneet
  • Teknisten kiertojen osalta käyttöikää lisäävät erilaiset palvelut ja alustat
  • Maatalousmuovien lajittelu ja toimittaminen jatkokäyttöön

Muutosvoimaa tulevaan – hanke osallistui MTK:n ja TREASoURcE-hankkeen järjestämään ”Yritystoiminnan kehittäminen kiertotalouden ja datan avulla” – seminaariin. Katso seminaarin tallenteet MTK:n Youtube-kanavalta:

 

 

Blogi on toteutettu Muutosvoimaa Tulevaan -hankkeen osana. Tutustu Muutosvoimaa Tulevaan -hankkeeseen tästä linkistä.