Takaisin FARMRes-projekti: Mielenterveyden haasteet samantyyppiset eri EU-maissa

Blogi – Maaseudun edunvalvonta

FARMRes-projekti: Mielenterveyden haasteet samantyyppiset eri EU-maissa

11.04.2022

FARMRes -projektissa pureudutaan kehittämään maatalousyrittäjien mielenterveyden resilienssiä kansainvälisessä ryhmässä. Projektin kumppanimaina ovat Suomen lisäksi Espanja, Saksa, Irlanti ja Belgia. Kumppanit ovat maatalousyrittäjien neuvonta ja edunvalvontatahoja sekä yksi mielenterveysorganisaatio. Projekti rahoitetaan Erasmus+ ohjelmasta.

Projektin ensimmäinen tapaaminen oli viime viikolla Espanjassa. Jokainen kumppanimaa esitteli oman maansa osalta tietoja maatalousyrittäjien mielenterveydestä. Mielenterveyden osalta on nähtävissä, että huolet ovat yhtenäiset riippumatta maasta. Esiin nousivat muun muassa stressi, taloudelliset vaikeudet, eristyneisyys, masennus, liiallinen työmäärä, haasteet ihmissuhteissa, vaikeus saada apua ja vaikeus pyytää apua. Osana FARMRes -projektia tehdään raportti maatalousyrittäjien mielenterveydestä ja maatalousyrittäjien mielenterveyttä tukevista palveluista. Tarkoituksena on, että raportin avulla saadaan tilannetta näkyväksi. Maatalousyrittäjien mielenterveyden haasteista puhuttaessa kyseessä ei ole yksittäisen maan tyytymättömät maatalousyrittäjät. Haasteet ovat yhtenäisiä ja tilanne vaatii huomiota huomattavasti nykyistä enemmän, kaikilla maatalousyrittäjien toimintaan liittyvillä tahoilla.

Mielenterveyteen liittyviä mielikuvia on aiheellista muokata koko Euroopan laajuisesti. Meillä jokaisella on mielenterveys ja mielen hyvinvointi vaihtelee elämämme aikana. Mielenterveydestä puhuminen ja mielenterveyteen liittyvissä aiheissa avun pyytäminen ei ole heikkoutta, se on rohkeutta ja vahvuutta. Mielenterveys on erottamaton osa meitä.

Suomea projektissa edustaa MTK-Satakunta ja Irlantia Irlannin kansallinen mielenterveysjärjestö, Mental Health Ireland (MHI). Aiemmin toisistaan tietämättöminä molemmat ovat tuottaneet saman tyyppisiin haasteisiin oppaita ja koulutusta maatalousyrittäjille, heidän perheenjäsenilleen ja maatalousyrittäjien sidosryhmille. MTK-Satakunnan Varavoimaa Farmarille muutoksiin -hankkeessa on tehty muutoskirja maatalousyrittäjien tueksi, MHI on tehnyt oppaan maatalousyrittäjille maatalouden aiheuttamien paineiden kanssa selviämiseen. Suomessa on käytössä MTK- Keski-Pohjanmaan Myötätuulta tuottajalle -hankkeessa valmistettu opas maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin tukemiseen sidosryhmille, kun MHI on valmistanut oppaan maatalousyrittäjän tukijoiden tueksi. Oppaissa ohjataan muun muassa mielenterveyden tukemiseen, mielenterveyteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen, puheeksiottoon ja avun hakemisen tukemiseen.

FARMRes -projektissa MTK-Satakunta ja MHI vastaavat verkkopohjaisen maatalousyrittäjien mielenterveyttä tukevan työkalun tekemisestä. Tarkoituksena on muodostaa maatalousyrittäjien arkeen ja eri elämäntilainteisiin sopiva mielenterveyden valmennustyökalu, joka toimii sekä maatalousyrittäjien että heidän sidosryhmiensä tukena. Tavoitteena on helpottaa mielenterveydestä puhumista ja avun pyytämistä. Kaikki projektissa tehtävät tuotokset käännetään kaikkien partnerimaiden kielelle. Näin ollen materiaalit tulevat olemaan saatavilla myös suomeksi.

On merkityksellistä tunnistaa, kun oma, perheenjäsenen tai asiakkaan jaksaminen heikkenee. Kansainvälisesti korona vaikuttaa olevan suuri tekijä mielenterveyden muutoksille. Tällä hetkellä tulee huomioida myös mielenterveyden ja taloudellisen toimeentulon yhteys. Vaikka taloudellinen tilanne olisi kuinka vaikea, on toivoa ja tulevaisuutta, mahdollisuuksia. Vaihtoehtoja ei ole aina helppo löytää itsekseen, vaikka vastaukset itsestä löytyvätkin. Tämän vuoksi asiasta keskusteleminen on tärkeää. Luodaan jokainen omilla toimillamme sellainen keskusteluympäristö, että mielenterveyteen liittyvistä asioista on turvallista puhua. Oikeita vastauksia ei tarvitse tietää, tärkeää on, että kuuntelee. Suomessa toimiva Välitä Viljelijästä- projekti on hyvä muistaa. Heihin voi ottaa yhteyttä, oli mietityttävä asia mikä tahansa.

Alla on koottuna aiheeseen liittyvää materiaalia. FARMRes -projektin tapahtumia voit seurata myös Facebook-sivuilla ”Varavoimaa farmarille”. MTK-Satakunnan Varavoimaa Farmarille muutoksiin -hanke lähestyy loppuaan, mutta Facebook-kanava jatkaa maatalousyrittäjien hyvinvointiin liittyvää tiedotusta ja tiedonjakoa sidosryhmille ja maatalousyrittäjille. Minuun voi olla yhteydessä maatalousyrittäjien mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Mielelläni kuulen ja välitän tietoa eteenpäin, jos teillä on ajatuksia tai materiaalia aiheeseen liittyen.

 

MHI:n tuottamaa materiaalia maatalousyrittäjille ja heidän sidosryhmilleen:

Coping With the Pressures of Farming

Mental Health & Family Caring: Supporting the Supporters

Farming Resilience Page

 

Suomeksi tehtyjä oppaita:

Maatalousyrittäjän muutoskirja (Varavoimaa Farmarille muutoksiin -hanke, MTK-Satakunta)

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin tukemisen opas sidosryhmille (Myötätuulta Tuottajalle -hanke, MTK-Keski-Pohjanmaa)

Maatalousyrittäjä muutoksessa -työkirja (Menestyvä Maatilayritys -hanke, MTK-Varsinais-Suomi)

 

Virve Hindström

virve.hindstrom( at )mtk.fi

FARMRes- projekti, MTK-Satakunta

Terveydenhoitaja YAMK, Terveyden edistäminen

Agrologi YAMK, Biotalouden kehittäminen