Henkilökunta ja yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi( at )mtk.fi tai satakunta( at )mtk.fi

Anna-Kaisa Jaakkola

Toiminnanjohtaja

045 161 3362

Markku Pärssinen

Edunvalvontajohtaja

0400 221 948

Elina Liinaharja

Aluepäällikkö

040 508 4228

Matti Rehula

Vain Oivapalvelut 31.12.2021 asti. Kenttäpäällikkö

Jäsenasiat

050 470 7877

Minna Vanhatalo

Assistentti

045 343 0670

Riitta Seppälä

Varavoimaa Farmarille -palvelu

044 972 6195

Marjaana Perttula

Yhdistysten historiikit

050 585 7200

Laura Mäkelä

Hankepäällikkö

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla -hanke

050 477 0870

Organisaatio

MTK-Satakunnan asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Satakunta saa MTK:n valtuuskuntaan viisi jäsentä, joista yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Satakunnan alueella toimii 34 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.