Henkilökunta ja yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi( at )mtk.fi tai satakunta( at )mtk.fi

Anna-Kaisa Jaakkola

Toiminnanjohtaja

045 161 3362

Markku Pärssinen

Satakunnan Maataloustuottajain Säätiön asiamies

0400 221 948

Elina Liinaharja

Aluepäällikkö

040 508 4228

Virve Hindström

Asiantuntija, sosiaaliasiat, FARMRes-projekti, Muutosvoimaa Tulevaan -hanke

050 309 0991

Marjaana Perttula

Yhdistysten historiikit

050 585 7200

Laura Gehlen

Hankepäällikkö

Ilmastotekoja ruohonjuuritasolla ja Muutosvoimaa tulevaan -hankkeet

050 477 0870

Minna Vanhatalo

Assistentti

045 343 0670

Antero Kaappa

Asiantuntija, BreedExpo2-hanke

0500 809 317

Matti Rehula

Kenttäpäällikkö, jäsenasiat, toimivapaalla 1.5.2022 alkaen.

MTK ry:n vt. järjestöpäälikkö

Markus Nissinen

Kenttäpäällikkö, ympäristöasiantuntija, MTK metsälinja Satakunta

+358 40 573 1131

Lue esitteemme

 

Organisaatio

MTK-Satakunnan asioita hoitaa 9-jäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. Maataloustuottajien liitot saavat valtuuskuntaan jäseniä oman jäsenmääränsä perusteella.

Jäsenet ja varajäsenet MTK:n valtuuskuntaan valitaan liiton syyskokouksessa. MTK-Satakunta saa MTK:n valtuuskuntaan viisi jäsentä, joista yksi on aina liiton johtokunnan puheenjohtaja.

MTK-Satakunnan alueella toimii 34 maataloustuottajien yhdistystä, lyhyemmin tuottajayhdistystä.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.