Sisältöjulkaisija

null Satakunnan Maataloustuottajain Säätiön apurahat/avustukset ovat haettavissa.

Ajankohtaista

Satakunnan Maataloustuottajain Säätiön apurahat/avustukset ovat haettavissa.

8.11.2019

Satakunnan Maataloustuottajain Säätiön apurahaa/avustusta voivat hakea MTK-yhdistykset ja muut maaseudun toimijat. Hakemukset pyydetään lähettämään 30.11.2019 mennessä osoitteella Satakunnan Maataloustuottajain Säätiö, Itsenäisyydenkatu 35 A 6 krs, 28130 Pori tai markku.parssinen@mtk.fi

Avustuksia voi hakea myös muina aikoina mutta säätiön hallitus käsittelee ja myöntää joulukuussa 2019 isomman kertaerän. Kesällä 2019 tulleet hakemukset käsitellään samalla kertaa. 

Säätiön säännöissä mahdollisia avustuskohteita ei ole rajattu tiukasti. Avustuksia voidaan myöntää ensisijaisesti MTK-Satakunnan toimialueen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. MTK-yhdistysten sääntömääräiseen perustoimintaan (kokoukset ym.) avustuksia ei ole myönnetty. Säätiön hallituksen päätöksen mukaan avustusten painopisteinä kuluvana vuonna ovat mm. koululais- ja kuluttajatyö, viljelijöiden koulutustilaisuudet ja yhdistysten välinen yhteistyö. Sen ohella tukea voi hakea myös jäsenten hyvinvointia edistävään työhön.         

Vapaamuotoisessa hakemuksessa on syytä kuvata riittävällä tarkkuudella mutta lyhyesti tapahtuman tai toimenpiteen sisältö, ajankohta, budjetti sekä kohderyhmä. Jo toteutetut tapahtumat ovat etusijalla mutta avustusta voi hakea yhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelman tukeutuen. Avustettava aihe voi olla kertaluonteinen tai jatkuva toiminto. 

MTK-yhdistykselle myönnettävät avustukset ovat olleet suuruudeltaan 500-1 500 €. Esimerkiksi vuonna 2018 kaikille hakijoille myönnettiin avustus, joko haetun suuruisena tai lähes täytenä. 

Käytettävissä olevat varat ja hyväksyttävien hakemusten määrä vaikuttavat vuoden 2019 avustusten määrään.  Julkisesti tuettujen hankkeiden rahoitukseen säätiö osallistuu vain poikkeustapauksissa. Aiemmin tuettuja tapahtumia/kohteita ei avusteta uudestaan.