null MTK-Satakunnan alueen yhdistysten kokoukset alkavat

Ajankohtaista

MTK-Satakunnan alueen yhdistysten kokoukset alkavat

27.10.2021

MTK-yhdistysten kokoukset alkavat marraskuussa. Listaa päivitetään sitä mukaan, kun kokousajankohdat ja -paikat selviävät.

Yhdistysten vuosikokoukset 2021

Kokouksissa käsitellään MTK-yhdistysten sääntöjen 10 §:n 2 momentissa mainitut asiat; mm.
- hyväksytään toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2020 (ei koske Kokemäen, Luvian ja Vammalan yhdistyksiä)
- hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
- vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2022 
Kokouksissa toimitetaan yhdistysten johtokunnan tarvittavien jäsenten, aluevastaavien, liittokokousedustajien sekä tarvittavien edustajien vaali eri tehtäviin.

Tervetuloa!