Sisältöjulkaisija

null MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan johtokunnat tapasivat

Ajankohtaista

MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan johtokunnat tapasivat

14.6.2019

Liittojen johtokunnat pitivät yhteiskokouksen jossa käsiteltiin sekä viljelijän edunvalvotakysyksiä kuin liittojen järjestöllistä yhteistyötäkin. Tapaamista pidettiin aiheellisena ja hyvänä sillä vastaavaa mahdollisuutta keskustella ei ole järjestetty useaan vuosikymmeneen. 

MTK-Pirkanmaan ja -Satakunnan johtokunnat kokoontuivat yhteiseen kesäkokoukseen ja -tapaamiseen Ikaalisissa. Kokouksessa kuultiin MTK:n johtokunnan puheenjohtaja Juha Marttilan alustus ja näkemykset hallitusohjelmasta ja muista keskeisistä edunvalvontakysymyksistä. Hän kävi läpi mm. MTK:n hallitusohjelmavaikuttamista - missä onnistuttiin ja mihin asioihin jäi vielä vaikutettavaa.

Marttilan alustus aiheutti runsaan keskustelun jossa käsiteltiin hakkuut, hanhet, hirvet, valkohäntäpeurat, joutsenet, kivi-maidot, viljan edunvalvonta, maanomistajan oikeusturva ja MRL ja runsaasti muita asioita. Paljon on saatu asioita läpi ja toisaalta hallitusohjelman 130 "selvitetään" sanaa sisältää paljon uhkia kuten ilmastolaki jne mutta jokainen uhka pitää sisällään myös mahdollisuuden.

Kokouksen toisena teemana oli liittojen välisen yhteistyön, järjestötoiminnan kehittäminen. Mitään konkreettista uutta ei tullut esille - olemme hyvin tiedostaneet MTKlaisen yhdistystoiminnan vahvuudet ja heikkoudet, jotka ovat kaikille varsin tuttuja. Meidän on kuitenkin jatkuvasti pyrittävä parantamaan toimintaamme ja yrittää mukautua toisaalta jäsenten muuttuviin tarpeisiin - toisaalta pitää mielessä yhdistyksien ja liittojen taloudelliset resurssit nyt ja tulevaisuudessa. Tapaamista pidettiin aiheellisena ja hyvänä sillä vastaavaa mahdollisuutta keskustella ei ole järjestetty useaan vuosikymmeneen.

Jonkinlainen synteesi keskustelusta on se, että harveneva viljelijä- ja yhdistystoimijajoukko tarvitsee vahvan yhteishengen.