Sisältöjulkaisija

null Liiton johtokunta kävi läpi sato- ja markkinaodotukset

Ajankohtaista

Liiton johtokunta kävi läpi sato- ja markkinaodotukset

16.8.2019

MTK-Satakunnan johtokunta kokoontui 15.8. vielä ennen pääsadonkorjuun alkamista.  Kokouksessa painopiste oli alueellemme tärkeissä tuotteissa. Monien tuotteiden osalta tilanne on toiveikkaampi kuin parina edellisenä vuotena. 

MTK-Satakunnan johtokunta kokoontui 15.8. vielä ennen pääsadonkorjuun alkamista. Kokouksen keskeisenä aiheena oli käydä lävitse sato- ja markkinatilanne alueemme tärkeiden tuotteiden näkymiä. Monien tuotteiden osalta tilanne on toiveikkaampi kuin parina edellisenä vuotena.

Johtokunta kuuli MTK keskusliiton vilja-asiamiehen Max Schulmanin markkinakatsauksen skypevideoyhteydellä. Hän kertoi mitä eri markkinoilla on tapahtunut, miten säätila on vaikuttanut hinta- ja sato-odotuksiin eri puolilla maailmaan.

Suomessa on orastavaa toiveikkuutta mm. kauralla, sillä pääsatoalueilla on ollut kuivuutta ja siksi vientinäkymät ovat hyvät. Myös sian Kiinaan suuntautuvan viennin uskotaan kasvavan vahvasti. Ohran vientinäkymät ovat heikot. Tässä muutama esimerkki kuuluista näkymistä.

MTKlta odotettiin toimia, jotka edistävät viljan vientiponnisteluja, jotta kotimainen viljamarkkina saataisin mahdollisimman toimivaksi. Myös viljelijöiden omilla toimilla on merkitystä. Meidän kannattaa edistää ns tuottajaorganisaatioiden syntymistä eri tuotteilla, jotta pääsemme parempaan markkinoiden hallintaan. Nyt emme niitä hallitse kuinkaan.

Jokaisen viljelijän kannattaa seurata mitä markkinoilla tapahtuu. Erityisesti silloin kun on tekemässä myynti- ja kylvöpäätöksiä. Vaihtelevassa markkinatilanteessa molemmilla on iso merkitys.

Liiton johtokunta piti myös tärkeänä, että jokainen viljelijä tietäisi oman satonsa laadun. Analyysit kannattaa ottaa, vaikka niistä vähän kustannuksia tuleekin. Viljan uudet kauppatavat ja myyntikanavat, kuten Viljatori tai MTK-Hämeen alueelta liikkeelle lähtenyt Viljatavastia, ovat nykyisellään varteenotettavia, hyviä ja uskottavia vaihtoehtoja viljan myymiselle. Kannattaa kokeilla.

Keskustelussa nousi esille mm. glyfosaatin käyttö viljojen tuleennuttamisena. Miten eri markkinoilla tätä seurataan? EU:n alueella on maita, joissa tätä ei pidetä minään – voidaan suorastaan edellyttää, että kasvustot ovat käsitellyt. Toisaalta yhä kasvava joukko maita seuraa tätä tarkasti eikä hyväksy sellaisia viljaeriä, jotka ovat glyfosaattikäsiteltyjä. Usein tämä on myös mainittu sopimuksissa. Suomalaisten viljelijöiden tulee omalta osaltaan huolehtia, että glyfosaattia käytetään vastuullisesti. Onneksi väärinkäytöksiä on hyvin vähän mutta jokaisessa sellaisessa on vakava maineriski olemassa.

Muut johtokunnassa esillä olleet aiheet olivat teknisiä ja hallinnollisia päätöksiä.